Home > Over NRK Recycling
NRK Recycling

NRK Recycling (voorheen Vereniging Kunststof Recyclers, VKR) is de belangenbehartiger voor de kunststof recyclingindustrie in Nederland. De branchevereniging houdt de vinger aan de pols voor adequate wet- en regelgeving op zowel Nederlands als Europees niveau. NRK Recycling bevordert tevens de economisch en milieutechnisch verantwoorde inzameling, sortering en herverwerking van kunststoffen.
NRK Recycling werkt samen met de Federatie NRK, NRK Verpakkingen en European Plastics Recyclers (EUPR).

NRK Recycling neemt deel aan Rethink. Dit is een gezamenlijk initiatief van de kunststof producerende en kunststofverwerkende industrie in Nederland waaronder ook de rubber- en composietindustrie, haar producten en de kunststofrecyclers vallen. Met Rethink zet de kunststof- en rubberindustrie zich actief in als belangrijke (gespreks)partner binnen de Nederlandse economie en samenleving.

NRK Recycling hanteert drie speerpunten: 

 

  • Scheiding van kunststofafvalreststoffen

Het is van groot belang dat kunststofreststoffen apart worden ingezameld en schoon zijn. Hoe schoner, hoe beter en meer materiaal kan worden gerecycled. 
Voor kunststofafval uit bedrijven dringt NRK Recycling er bij de overheid op aan de scheiding verplicht te stellen. 
Voor kunststofafval uit huishoudens streeft NRK Recycling ook naar schonere stromen. Door gebruik te maken van de stand der techniek in sorteercentra kunnen zuiverheden worden behaald van > 98%.

  • Aanpassing wetgeving REACH

Sinds juni 2007 is REACH (nr. 1907/2006) van kracht, die de productie van grondstoffen uit afvalstromen bijzonder moeilijk maakt. NRK Recycling en recyclingorganisaties in andere Europese landen maken zich daarom sterk voor aanpassing van deze wetgeving, natuurlijk met behoud van veiligheid en zorg voor de gezondheid van de consument.

  • Recyclaat in nieuwe producten

Momenteel zijn veel afspraken voor het gebruik van gerecycled kunststof nogal vrijblijvend. NRK Recycling is van mening dat afspraken voor het gebruik van gerecyclede materialen pas effectief zijn, als degene die een product op de markt brengt ook verantwoordelijk is voor de inzet van het recyclaat uit dat product. Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is onmisbaar voor meer recyclaatgebruik.

Overzicht leden:


Klik op de afbeelding en download de ledenlijst.