Home > Nieuws > Nieuwsbericht
23-04-2024 Wetsvoorstel NCPN tot 31 mei open voor consultatie
Wetsvoorstel NCPN tot 31 mei open voor consultatie

Belangrijk nieuws voor de Nederlandse kunststofverwerkers: het wetsvoorstel voor de Nationale Circulaire Plastic Norm (NCPN) is op vrijdag 19 april gepubliceerd. Iedereen kan hier tot 31 mei op reageren. Klik hier voor de internetconsultatie. Namens de NRK zullen we ook met een gezamenlijke reactie komen. Op 21 mei lichten we die toe aan onze leden tijdens een webinar. Noteer deze datum alvast in uw agenda.  

Tot nu toe was de NCPN nog in ontwikkeling en was er nog veel onduidelijk. Nu ligt er een concreter voorstel.
Wat kunnen we uit het wetsvoorstel opmaken? 

  • De norm wordt berekend over 50% van de totale hoeveelheid polymeren (in kilogrammen) die een Nederlandse kunststofverwerker verwerkt, ongeacht de afzetmarkt.
  • De norm is niet van toepassing op verwerkers die in het buitenland gevestigd zijn. 
  • Waarschijnlijk worden alleen post-consumer plastics gezien als circulaire plastics. 
  • Voor sommige toepassingen kan in de toekomstige Algemene Maatregel van Bestuur een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld wanneer er op korte termijn geen zicht is op schaalbare circulaire alternatieven. Op dit moment overweegt het ministerie zo’n uitzondering voor elastomeren, thermoharders en ABS, ASA, SAN, PMMA en PC en plastic producten voor medische toepassingen.

De Rijksoverheid heeft het volgende over het wetsvoorstel gepubliceerd 
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Wet Milieubeheer. Vanaf 2027 worden verwerkers van polymeren verplicht om een minimumpercentage fossiele grondstoffen te vervangen door recyclaat of biogebaseerde polymeren. Polymeren zijn chemische bouwstenen die worden gebruikt bij de verwerking van deel- of eindproducten, zoals plastic, rubber, verf en lijm. De wetgeving wordt stapsgewijs ingevoerd, waarbij in 2027 de verplichting enkel geldt voor plastic. Op termijn kan dit ook gaan gelden voor polymeren die worden verwerkt in andere toepassingen. Enkele onderdelen van de wetswijziging, zoals bijvoorbeeld de hoogte van de verplichting, worden nog verder uitgewerkt. Klik hier om het bericht van het ministerie te lezen.

NRK-webinar op 21 mei - save the date
Op dinsdag 21 mei organiseert de NRK een webinar voor leden. Hierin lichten we de reactie toe die de NRK voornemens is om op de consultatie te geven. Het webinar start om 16.00 uur en duurt tot circa 17.30 uur. 

Aanmelden
Leden kunnen zich aanmelden voor het webinar door een mail te sturen naar info@nrk.nl. U krijgt vervolgens de link voor het webinar toegestuurd.

Bronnen: Overheid.nl