Home > Nieuws > Nieuwsbericht
18-01-2024 RIVM geeft extra onderbouwing bij advies over ZZS in afval
RIVM geeft extra onderbouwing bij advies over ZZS in afval

Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft RIVM uitgezocht bij welke concentratie aan zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) een extra beoordeling nodig is om te bepalen of recycling veilig is. De overheid wil ZZS het liefst uit gerecyclede producten houden.

Het RIVM adviseert hiervoor een algemene grenswaarde voor de concentratie van ZZS in afval te gebruiken. Dit is 1 gram ZZS per kilo afval, oftewel 0,1 gewichtsprocent. Deze regel geldt tenzij er voor een stof een strengere concentratiegrenswaarde bestaat. Onder de 0,1 procent is geen extra risicoanalyse verplicht om het afval te kunnen gebruiken. Dit advies is hetzelfde als het RIVM in 2017 gaf. In een recent geüpdatet advies is het met meer kennis onderbouwd.
Download hier het rapport Concentratiegrenswaarde voor ZZS in afval, update 2023

Voorkomt ingewikkelde procedures
Met het advies sluit Nederland aan op Europese wetten over het veilig omgaan met schadelijke stoffen. Met een algemene grenswaarde worden ingewikkelde en tijdrovende procedures voorkomen. Ook voor het product waar het gerecyclede materiaal in wordt gebruikt, gelden grenswaarden voor ZZS. Voor speelgoed en cosmetica gelden bijvoorbeeld strenge productnormen. Dan zijn maar kleine hoeveelheden ZZS toegestaan of ze zijn helemaal verboden. Het kan dus voorkomen dat deze normen strenger zijn dan de voorgestelde algemene grenswaarde.

Het RIVM adviseert de algemene concentratiegrenswaarde ook te gebruiken voor slecht afbreekbare stoffen. Dit geldt ook voor mengsels van meerdere ZZS in afvalstromen.

NRK vindt het belangrijk om te benadrukken dat dit nog slechts een advies is en dat het op dit moment niets verandert aan de bestaande procedures. 

Bronnen: website RIVM