Home > Nieuws > Nieuwsbericht
05-12-2023 Verhoging inzameling plastic drankflessen
Verhoging inzameling plastic drankflessen

Te veel kleine plastic drankflesjes worden nog niet ingeleverd. Daarom gaat Stichting Afvalfonds Verpakkingen aan de slag met maatregelen uit het plan van aanpak ‘Verhoging inzameling drankflessen’, zoals opgesteld door PwC. Dit plan brengt in kaart hoe de inzameling van plastic drankflessen kan worden verhoogd om zo te bouwen aan een toekomstbestendig statiegeldsysteem voor Nederland.

Dat gebeurt door op drie terreinen in totaal zes maatregelen te treffen: infrastructuur en logistiek, reikwijdte van het systeem en consumentengedrag.

Infrastructuur en logistiek: 5.400 extra inleverpunten
Consumenten moeten op meer plekken statiegeld kunnen terugkrijgen voor hun plastic drankflessen- en flesjes. Dat is de inzet van het Afvalfonds Verpakkingen, nu is gebleken dat te veel kleine PET-flessen nog niet worden ingeleverd. Het Afvalfonds spreekt met verschillende partijen over de plaatsing van innamemachines. De uitbreiding van het aantal inleverpunten bestaat uit 800 extra statiegeldmachines in en nabij supermarkten, 1.800 extra statiegeldmachines op andere locaties waar dagelijks veel mensen samenkomen, zoals onderwijsinstellingen, de NS, horeca, dagattracties, winkelcentra, festivals, strand en luchthavens en 2.800 extra handmatige innamepunten. Hiermee krijgen consumenten in het hele land veel meer mogelijkheden hun plastic drankflessen tegen uitbetaling van statiegeld in te leveren. Dit zal de inzamelcijfers flink verhogen.
 
Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur: “We willen écht een verschil maken. Om een idee te geven wat dit praktisch betekent: een uitbreiding van 2.800 statiegeldmachines betekent dat er ongeveer 100 machines per maand bijkomen. Dat zijn er vanaf nu 30 maanden lang zo’n 5 per werkdag. Inclusief voorbereiding, installatie en het opzetten van beheer en logistiek. Voor alle betrokken partijen een mooie, maar ook flinke klus.”
 
Reikwijdte van het systeem
De wettelijke doelstelling van 90% inzameling plastic drankflessen gaat over alle plastic drankflessen, ook die zonder statiegeld. Op 16% van alle plastic drankflessen zit geen statiegeld. Deze flessen mogen nu maar voor een beperkt deel worden meegeteld als deze via de nascheiding of inzameling van PMD (plastic, metaal en drankenkartons) terug worden gewonnen voor recycling. Om de doelstelling te kunnen halen zijn ook deze flessen van belang. 

Lees hier het volledige nieuwsbericht van het Afvalfonds Verpakkingen 

en download het Plan van Aanpak verhoging inzameling plastic drankflessen 

Het Afvalfonds heeft het plan van aanpak conform afspraak aangeboden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en zal hierover nader met hen in overleg treden. Ook zal het Afvalfonds ieder kwartaal aan de ILT rapporteren over de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak.