Home > Nieuws > Nieuwsbericht
05-12-2023 Cluster 6 Connect event
Cluster 6 Connect event

Op 9 november organiseerden Cluster 6 - de middelgrote industrie die niet in een van de 5 regionale clusters is gehuisvest - samen met het ministerie van EZK in Fort Voordorp in Bilthoven het evenement Cluster 6 Connect. Namens de NRK waren Ben Kras en Eric Morssinkhof aanwezig, zij gingen onder andere in gesprek met Micky Adriaansens, Minister van Economische Zaken en Klimaat van Nederland.

Minister Micky Adriaansens sprak voorafgaand aan Cluster 6 Connect met een aantal CEO’s, waaronder Kras en Morssinkhof, van Cluster 6 bedrijven. Het gesprek bevestigde het beeld van de minister dat juist bij de regionale bedrijven veel daadkracht zit om de energietransitie mogelijk te maken.

Adriaansens: “De bedrijven in Cluster 6 zorgen voor regionale werkgelegenheid en dragen veel bij aan de Nederlandse economie. Ik zou ze dan ook op het schild willen hijsen om onze waardering en sympathie te tonen. Maar nog belangrijker is dat het kabinet er alles aan doet om de randvoorwaarden te scheppen die nodig zijn om ook deze bedrijven te helpen bij hun uitdaging om snel te verduurzamen. Dat betekent een goede infrastructuur, snelle en zorgvuldige afhandeling van vergunningsaanvragen en de beschikbaarheid van groene grondstoffen.

Van afval naar grondstof
Na de plenaire aftrap gingen de aanwezigen naar verschillende deelsessies waar dieper werd ingegaan op een aantal belangrijke thema's. Ben Kras sprak tijdens een van deze deelsessies over de recyclingmarkt in Nederland en Europa. De recyclingmarkt concurreert op prijs met uit aardolie geproduceerde producten. Klanten die een afvalstroom willen gebruiken als grondstof moeten zich laten registreren als afvalverwerker. En niet iedereen wil dat. Dat beperkt het aantal afnemers voor de gerecyclede stromen.

Volgens Kras zou er meer aandacht moeten zijn voor de kwaliteit van uit aardolie geproduceerde grondstoffen. Als daar nu pfas in zit, mag het recyclaat niet op de markt worden gebracht. Ook Kras pleit voor een Europese doelstelling voor een minimaal percentage verplicht gerecycled materiaal in producten. Er is dan wel in Europees verband besloten dat er geen afval meer naar buiten de EU mag worden geëxporteerd. Maar er is nog geen afzetmarkt voor dit afval. Die zal via wetgeving moeten worden gecreëerd.

Bekijk hier het verslag, van het plenaire gedeelte en alle sessies.

De presentaties per sessie worden gepubliceerd op de website van het Platform Verduurzaming Industrie.