Home > Nieuws > Nieuwsbericht
04-12-2023 5 tips over de nieuwe Omgevingswet
5 tips over de nieuwe Omgevingswet

Het is belangrijk dat u als ondernemer bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet makkelijk uw weg kunt vinden. Zodat u weet welke regelgeving op een bepaalde locatie van toepassing is of hoe een nieuwe vergunning kan worden aangevraagd. Als u uw vergunningen op orde heeft en u verandert niets in de bedrijfsvoering, dan hoeft u in principe niets te doen. Het is echter wel belangrijk dat u zich nu vast verdiept in de mogelijke gevolgen van de wet op uw bedrijf in de toekomst, is ons advies. De wet gaat in op 1 januari 2024.


Daarom delen we hier 5 tips over hoe u zich kunt voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet:

1. Verdiep u in het Omgevingsplan van uw gemeente
Alle regels die vroeger in het bestemmingsplan en diverse verordeningen stonden, worden vanaf 1 januari overgezet naar het omgevingsplan. In dit plan vindt u onder andere regels over (ver)bouwen, milieu en kappen van bomen. Daarom is het verstandig om goed op de hoogte te zijn van het omgevingsplan van uw gemeente. Zo zorgt u ervoor dat u tijdig uw invloed kunt uitoefenen en bepaalde zaken niet als een verrassing komen. Gemeenten hebben tot eind 2031 de tijd om hun bestemmingsplannen om te zetten naar Omgevingsplannen. Informeer daarom bij uw gemeente naar de laatste stand van zaken.

2. Check of u vergunnings- of meldingsplichtig bent
De algemene regels waaraan uw bedrijf moet voldoen vindt u in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De regels in het Bal zijn vrijwel gelijk aan die in het (oude) Activiteitenbesluit. In het Bal staat ook of u voor een (milieubelastende) activiteit een melding moet doen.
Het onderdeel ‘Maatregelen op maat’ in het Omgevingsloket legt al veel uit over het Bal. U kunt daar zien wat een ‘initiatiefnemer’ (u als ondernemer dus) moet doen om zich aan regels te houden die horen bij zijn werkzaamheden. Eerst stonden deze maatregelen in de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Wie meer juridisch onderlegd is kan zich verder verdiepen in de officiële teksten van het Bal. De algemene regels vindt u in hoofdstuk 4 en 5. Een uitleg per activiteit, plus een toelichting over de vergunningplicht en de algemene regels die van toepassing zijn, vindt u op de pagina Milieubelastende activiteiten in hoofdstuk 3.
Behalve in het Bal staan er ook regels over vergunnings- en meldingsplichten en algemene regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving en in het omgevingsplan van de gemeente. Zorg ervoor dat u ook deze checkt.

3. Oefen met het Omgevingsloket
Een van de manieren om goed voorbereid te zijn op de komst van de Omgevingswet is om te oefenen met eenvoudige praktijksituaties in het nieuwe Omgevingsloket. In verschillende demo's gaat u onder begeleiding aan de slag en leert u hoe het Omgevingsloket werkt. Ook wanneer u nog geen ervaring heeft met het Omgevingsloket, is het volgen van één van de demo’s een goede manier om kennis en ervaring op te doen. Kijk hier voor een voorbeeld van zo’n demo.

4. Word goede vrienden met uw buren
Wilt u uw activiteiten uitbreiden of heeft u plannen die effect hebben op de leefomgeving? Ga dan op de koffie bij uw buren en kijk ook of er meer belanghebbenden zijn. Vroegtijdig informeren en samenwerking met alle belanghebbenden is een belangrijk uitgangspunt van de Omgevingswet. En het vergroot de kans van slagen van uw project. Participatie is meer dan alleen de formele momenten in een traject, het gaat er juist om nieuwe perspectieven te zien, en met behulp van kennis en creativiteit tot betere oplossingen te komen (indien nodig).

5. Blijf op de hoogte.
Alle ontwikkelingen rond de Omgevingswet zijn goed te volgen via Aan de slag met de omgevingswet. Wilt u zich echt verdiepen? Bekijk dan de webinars die over verschillende facetten van de Omgevingswet zijn gemaakt.