Home > Nieuws > Nieuwsbericht
30-11-2023 KPMG-onderzoek: ‘Plastic grondstoffen voor recycling in Nederland’
KPMG-onderzoek: ‘Plastic grondstoffen voor recycling in Nederland’

KPMG heeft in opdracht van de Vereniging Afvalbedrijven (VA), de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), Plastics Europe en de Versnellingstafel Chemische Recycling het onderzoek 'Plastic grondstoffen voor recycling in Nederland' uitgevoerd. De beschikbaarheid van plastic uit afvalstoffen voor recycling is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de circulaire ambities door de Nederlandse chemische en afvalverwerkende industrie en het reduceren van het gebruik van fossiele grondstoffen en daarmee het kunnen versnellen van de klimaattransitie.


Het Nederlands bedrijfsleven wil voor nieuw plastic overstappen van fossiele naar circulaire grondstoffen uit bijvoorbeeld plastic afval en biogrondstoffen. Dit heeft veel klimaatvoordelen: van het niet langer verbranden van plastic afval tot het gebruik van minder fossiele grondstoffen in nieuwe producten. Toch zijn hiervoor nog veel hindernissen. KPMG bracht die in beeld door feitelijk te onderzoeken wat het aanbod van en de verwachte vraag naar plastic afval voor recycling is. En vervolgens (beleids)opties in beeld te brengen waarmee een sluitende kringloop kan ontstaan, zodat plastic maximaal wordt hergebruikt. Plastic afval is immers één van de belangrijkste alternatieven voor fossiele grondstoffen uit aardolie. Voldoende beschikbaarheid is dan ook cruciaal.

Het onderzoek maakt de omvang van plastic afvalstromen in Nederland inzichtelijk – waarvan een groot deel momenteel nog onbenut wordt verbrand. Ook wordt er gekeken naar plastic afval uit Europa als grondstof voor de Nederlandse industrie. KPMG geeft aanbevelingen hoe met de juiste maatregelen en regelgeving de onbenutte nationale en Europese potentie kan worden gebruikt voor de verduurzaming van de betrokken industrieën en sectoren in Nederland. Dat is noodzakelijk om over te kunnen schakelen van fossiele naar duurzame grondstoffen.

Lees hier het persbericht (van VA, VNCI, PE en de Versnellingstafel Chemische Recycling) en een korte samenvatting van het rapport

Lees hier het volledige rapport