Home > Nieuws > Nieuwsbericht
25-04-2023 Afvalfonds Verpakkingen komt met actieplan om verpakkingen goed recyclebaar te ontwerpen
Afvalfonds Verpakkingen komt met actieplan om verpakkingen goed recyclebaar te ontwerpen

Slechts 27% van de kunststofverpakkingen op de Nederlandse markt is ‘goed recyclebaar”. Dat was de uitkomst van het onderzoek van de WUR in 2021 in opdracht van de NVRD. Sinds het laatste WUR-onderzoek (2021) zijn er veel vorderingen gemaakt op het gebied van het zogenoemde ‘Design for recycling’. Toch is een versnelling nodig, ondanks dat veel ‘laaghangend fruit’ al is geplukt. Het Afvalfonds heeft daarvoor een actieplan op laten stellen: ‘Design for recycling van plastic verpakkingen’Het actieplan is tot stand gekomen met alle betrokken partijen, waaronder de NRK Verpakkingen, in de keten.

Afvalfonds Verpakkingen en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakkingen (KIDV) zetten de komende jaren vol in op deze verduurzaming. Samen met de betrokken ketenpartners hebben we de ambitieuze streven om in 2025 zeker 50% van de verpakkingen goed recyclebaar te hebben.

Dat betekent concreet dat dan elke verpakking goed door de recycleketen heen gaat om uiteindelijk als grondstof weer kwalitatief goed ingezet te kunnen worden voor nieuwe verpakkingen. Het Afvalfonds ziet dat met andere ontwerpen grote stappen gemaakt kunnen worden. Het actieplan beschrijft daarvoor kansrijke oplossingen voor ontwerpproblemen van veelgebruikte verpakkingen. Waardoor deze volwaardig kunnen worden verwerkt en gebruikt voor nieuwe verpakkingen. We willen in 2030 niet alleen dat 100% van de verpakkingen recyclebaar zijn, ze moeten ook zoveel mogelijk goed recyclebaar door de keten gaan, omdat we van verpakking naar verpakking willen recyclen.

Actieplan
Enkele concrete oplossingen in het plan zijn de volgende:

  • een hoger percentage afwasbare etiketten, sleeves en lijmen;
  • daarnaast moet door producenten en importeurs zoveel mogelijk worden omgeschakeld naar mono-materiaal en meer transparante en licht gekleurde verpakkingen;
  • omzetting van eenmalige naar herbruikbare doseersystemen.

Dit zijn enkele punten waar verpakkingen de komende jaren aan moeten gaan voldoen. Andere oplossingen zijn in het actieplan te vinden. Het Afvalfonds Verpakkingen lanceert 20 april het actieplan om plastic beter recyclebaar te krijgen. Dit gebeurt tijdens de viering van het 10-jarig bestaan van het Afvalfonds. Algemeen directeur Hester Klein Lankhorst van het Afvalfonds: “Een plastic transitie is hoogstnoodzakelijk. Met De Plastic Wijzer geeft het Afvalfonds de richting aan en met het actieplan laten we zien hoe de álle betrokken partijen in de keten de handen uit de mouwen moeten steken”.

Kansrijke acties
Bijzonder aan het actieplan is verder dat alle partijen - van producenten tot afvalbeheerders - samen de tien meest kansrijke acties op een rij hebben gezet waarmee het aandeel goed recyclebare plastic verpakkingen flink hoger wordt. Het plan is tot stand gekomen met hulp van de begeleidingscommissie met onder andere de NVRD, Recycling Netwerk Nederland, NRK Verpakkingen, Plastic Pact, FNLI, Plastic Pact en producenten en retailers. Een deel van de uitvoering ligt bij het KIDV. Directeur NVRD, Wendy de Wild: “Het Afvalfonds en KIDV hebben de aanbevelingen in ons WUR-onderzoek in 2021 goed omgezet in stevige en heel concrete ambities. Het is een mooi bewijs hoe urgente ketensamenwerking bijdraagt om van plastic afval weer grondstof te maken”.

De Plastic Wijzer
Het Afvalfonds heeft met het uitbrengen van De Plastic Wijzer begin dit jaar opgeroepen tot een radicaal andere manier van omgaan met plastic. Het doel is dat in 2050 alle producten volledig fossielvrij en circulair worden verpakt. Dit actieplan is een onderdeel daarvan en geeft de verpakkingsindustrie meer zicht op welke ontwerpstappen er nodig zijn om de verpakking goed recyclebaar te maken.

Recyclecheck
Een aantal van de acties zijn al uitgevoerd door het KIDV en verwerkt in de KIDV Recyclecheck. Aan de hand van deze tool kunnen bedrijven relatief eenvoudig bepalen of hun verpakking goed recyclebaar is en met welke aspecten zij rekening dienen te houden.

In 2024 wordt tariefdifferentiatie door het Afvalfonds verder uitgebreid zodat producenten en importeurs worden gestimuleerd hun verpakking verder te verduurzamen.