Home > Nieuws > Nieuwsbericht
13-02-2023 Welkom voor nieuwe lidbedrijven Umincorp & Kempenaars
Welkom voor nieuwe lidbedrijven Umincorp & Kempenaars

NRK Recycling verwelkomt de nieuwe lidbedrijven Umincorp & Kempenaars. Hieronder stellen de beide nieuwe lidbedrijven zich aan u voor.

Umincorp Polymers
“Bij Umincorp Polymers willen we graag vooroplopen in de wereldwijde uitdaging om van plastic een circulaire grondstof te maken. Door gebruik te maken van slimme technologie in het scheidings- en recycleproces halen we ontzettend veel waarde uit een zak huisvuil. Tegelijkertijd neemt de productie van virgin plastic nog steeds toe, met alle gevolgen van dien. Door ons aan te sluiten bij NRK recycling kunnen we ons samen inzetten voor de verduurzaming van de industrie, wetgeving die recycling aanmoedigt en het terugbrengen van de CO2-uitstoot om zo de impact van plasticproductie op onze planeet terug te brengen.”


Kempenaars Group
De Kempenaars Group is een familiebedrijf met een rijke historie; we bestaan inmiddels al meer dan 75 jaar. Zoals vele van onze collega bedrijven begonnen met o.a. papier recycling, in een later stadium is dat uitgebreid met recycling van kunststof stromen.

Binnen de Group kennen we drie verschillende activiteiten: Paper, Plastics & Dry Pulp. Voor de plastic divisie hebben we er onlangs voor gekozen om lid te worden van NRK. Dat past prima in onze visie om binnen de Group een verdere professionalisering door te voeren. We maken daarvoor graag gebruik van de kennis en kunde en natuurlijk ook het netwerk dat bij deze branchevereniging beschikbaar is.

De Plastic divisie binnen onze Group kent twee takken van sport: De ene tak van sport omvat het voorbewerken en tot balen persen van kunststof stromen die bij de bedrijfsmatige bron voorgesorteerd zijn om ze vervolgens weer voor hergebruik in te zetten.

De andere houdt zich bezig met het volledig geautomatiseerd sorteren van mix harde kunststoffen dat we o.a. van milieustraten binnenkrijgen. Middels diverse bewerking zoals sink/float baden en infrarood sortering genereren we hieruit zoveel mogelijk kunststof mono-stromen. De gesorteerde stromen die uit dit proces vrijkomen, kunnen we vervolgens ook wassen/drogen en tot maalgoed verwerken. Die zuivere kunststofstromen worden vervolgens ingezet als secundaire grondstoffen voor nieuwe kunststof producten. De Kempenaars Group streeft naar een circulaire leefomgeving waarin men de afvalstromen maximaal benut door ze in te zetten als herbruikbare grondstoffen.


Representatieve achterban
Ben Kras, voorzitter van NRK Recycling, is blij met de uitbreiding van het ledenbestand. "Gezien de vele belangrijke dossiers en ontwikkelingen in de markt en de op handen zijnde wijzigingen in wet- en regelgeving, is het belangrijk om als vereniging een sterke en representatieve achterban te hebben."