Home > Nieuws > Nieuwsbericht
28-09-2022 Nieuwe verpakkingseisen Duitsland ingegaan op 1 juli 2022
Nieuwe verpakkingseisen Duitsland ingegaan op 1 juli 2022

Duitsland heeft per 1 juli 2022 de wetgeving rondom verpakkingen (‘VerpackG’ ) verder aangescherpt. Brengt u een verpakt product op de Duitse markt? Dan moet u zich vanaf 1 juli 2022 registreren. Bovendien gelden – afhankelijk van het type verpakking – extra verplichtingen rondom de terugname van verpakkingen. Ook ondernemers die verkopen via een platform kunnen hiermee te maken krijgen.

Het Verpackungsgesetz (VerpackG) bestaat sinds 2019. Volgens deze Duitse wetgeving moeten ondernemingen sommige soorten verpakkingsmateriaal registreren en terugnemen. Per 1 juli 2022 wordt deze verplichting uitgebreid. Vanaf die datum moeten álle soorten verpakkingsmateriaal worden geregistreerd. Dit betekent dat iedere ondernemer die een verpakt product op de Duitse markt brengt, zich moet registeren bij het verpakkingsregister LUCID. Ook als het maar om hele kleine verpakkingen of kleine aantallen verpakte producten gaat.

Voor bepaalde verpakkingen geldt niet alleen een registratieplicht, maar ook een terugnameplicht. U blijft als verkopende partij na levering of verkoop verantwoordelijk voor het terugnemen van de verpakking. In de praktijk verloopt dit terugnemen via een tussenschakel. U betaalt – afhankelijk van de hoeveelheid verpakkingen – een bijdrage aan het bedrijf dat fungeert als de tussenschakel. Zij zorgen voor de terugname van uw verpakkingsafval. Controleer uw verpakkingsmateriaal op de lijst van Zentrale Stelle (pdf, Engelstalig).  

Nieuwe regels ook voor platformverkopen
Per 1 juli 2022 zijn ook de regels voor platform- of online marktplaatsverkopen aangescherpt. Beheerders van zo'n platform zijn verplicht om bij te houden of de aanbieders op hun platform zijn geregistreerd bij LUCID. U kunt hierover bericht ontvangen als uw bedrijf via een verkoopplatform goederen verkoopt in Duitsland. 

Uitzondering
De VerpackG kent één belangrijke uitzondering. De regels rondom registratie en (eventuele) terugname gelden alleen voor de 'Erstinverkehrbringer', oftewel de partij in de keten die het product op de Duitse markt brengt. Verstuurt u een (verpakt) product naar Duitsland of laat u uw product daar afleveren? Dan bent u de Erstinverkehrbringer. Komt of laat uw klant het product ophalen, en wordt het daarna in opdracht van de klant in Duitsland geleverd? Dan is uw klant de Erstinverkehrbringer en heeft u geen verplichtingen volgens de verpakkingswet.  

Meer weten?
Wilt u meer weten over de nieuwe regels en hoe u hieraan kunt voldoen? Kijk dan op de website van Zentrale Stelle. Zij bieden veel informatie en beantwoorden vragen over de nieuwe wetgeving. Naast de Duitstalige informatie zijn er ook Engelstalige pagina's.  Komt u er toch niet uit? Neem dan contact op met een van de Duitsland-adviseurs bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij kunnen u adviseren hoe u aan uw verplichtingen moet voldoen. Ook heeft Royal Flora Holland een handige handleiding opgesteld over de nieuwe wetgeving en registratie.