Home > Nieuws > Nieuwsbericht
29-06-2022 Verlaagd btw-tarief voor recycling
Verlaagd btw-tarief voor recycling

Diensten die betrekking hebben op recycling krijgen een verlaagd btw-tarief. Dit geldt ook voor het herstel van huishoudelijke apparaten. Daarnaast wordt in het kader van de fiscale agenda van de overheid het belastingstelsel onder de loop genomen.

Op 6 april 2022 is de Europese btw-tarievenrichtlijn in werking getreden. Deze vernieuwde richtlijn biedt EU-lidstaten meer beleidsruimte bij het vaststellen van verlaagde btw-tarieven en nultarieven. Als gevolg van de verruiming bestaat nu de categorie ‘Een klimaatneutrale en groene economie’, zo blijkt uit de ‘Beleidsruimte btw-tarievenrichtlijn’, die staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) als bijlage van de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Met de komst van deze categorie geldt het verlaagd btw-tarief ook voor het verstrekken van diensten in verband met recycling. Daarnaast is het verlaagde tarief niet alleen beperkt tot ‘kleine’ hersteldiensten van schoeisel, lederwaren, kleding en huishoudlinnen, maar tot alle hersteldiensten daarvan. Ook het herstel van huishoudelijke apparatuur valt onder dit tarief.

Het vaststellen van verlaagde tarieven is niet onbegrensd, schrijft de staatssecretaris. Ter voorkoming van een te ruime toename van de toepassing van verlaagde tarieven en daarmee gepaard gaande budgetten, geldt dat iedere EU-lidstaat op maximaal 24 punten een verlaagd tarief mag toepassen. Daarnaast mogen lidstaten op zeven aangewezen categorieën een nultarief toepassen. Een vrijstelling van btw voor kringloopwinkels, naar aanleiding van de motie-Grinwis, is in de onderhandelingen over de Btw-tarievenrichtlijn in de Europese Unie onhaalbaar gebleken.

Evaluatie
In de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda geeft de staatssecretaris aan de komende jaren te gaan werken aan een eenvoudiger en moderner belastingstelsel. Iedere uitzondering, zoals verlaagde tarieven of vrijstellingen, leidt tot een ingewikkelder belastingstelsel en tot budgettaire derving. Daarom wil hij de regelingen goed evalueren en hieraan acties verbinden. Bij de evaluaties wordt gekeken of belastingregelingen doeltreffend en doelmatig zijn. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen dit heeft voor de afvalsector.

Meer informatie:

» Beleidsruimte btw-tarievenrichtlijn
» Kamerbrief over fiscale beleids- en uitvoeringsagenda

Bronnen: AfvalOnline