Home > Nieuws > Nieuwsbericht
09-06-2022 NRK Recycling presenteert protocol 'Recycling en Einde afvalstatus'
NRK Recycling presenteert protocol 'Recycling en Einde afvalstatus'

NRK Recycling heeft het protocol 'Recycling en Einde afvalstatus' opgesteld. Dit is een richtlijn voor recyclingbedrijven om handelingen voor nuttige toepassing,  zoals beschreven onder R3 (recycling) en einde afval voor kunststoffen, te onderbouwen. Het protocol beschrijft op welke wijze recyclingbedrijven kunnen aantonen dat kunststof afvalstromen voldoen aan de eisen van R3 (recycling) en het gerecyclede product voldoet aan de eisen met betrekking tot einde-afval voor kunststoffen.

De uitwerking van dit protocol is tot standgekomen in overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), ondersteund door Rijkswaterstaat. 


Voor recyclebedrijven is van het groot belang dat het gerecyclede product de 'einde afvalstatus' krijgt. Hierdoor wordt de inzet van gerecycled materiaal veel eenvoudiger. Een van de kernpunten van de wetgeving is het voorkomen van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in het gereed product. In de EU verordeningen REACH en POP zijn de ZZS-grenzen onder andere opgenomen. Als die grenswaardes worden overschreden, is het verboden om het gerecycled materiaal in de handel te brengen. 

Riscobeoordeling
De meting van ZZS is dus een belangrijk onderdeel van het protocol. Recyclingbedrijven moeten een risicobeoordeling maken in hoeverre ZZS in een afvalstroom en in het gereed product kan voorkomen op basis van aard, samenstelling en herkomst. Recyclebedrijven moeten onderbouwen hoe en wanneer zij de verschillende afvalstromen op ZZS analyseren.

Om te zorgen dat de recycler inzicht en overzicht krijgt in de stromen, is met de ILT afgesproken dat de recycler periodiek in combinatie of aan de inputkant (na sortering) of bij het gereed product zal meten. Op beide punten meten mag uiteraard ook. Ter verduidelijking: het gaat erom dat de recycler een periode de inputkant en vervolgens een periode het gereed product of andersom meet. De frequentie van meten is de verantwoordelijkheid van het bedrijf. Op basis van risicobeoordeling en historische meetresultaten kan door het bedrijf beter worden onderbouwd hoe de verwachting is ten aanzien van de samenstelling van input en gereed product.

PRE 1000-2 standaard
Daarbij kan de recycler gebruik maken van de door Plastics Recyclers Europe (PRE) ontwikkelde PRE 1000-2 standaard. Via een XRF-analyse en op basis van literatuuronderzoek wordt via de PRE-tool beoordeeld voor welke ZZS aangenomen kan worden dat er geen ZZS boven de limiet aanwezig is. Als de aanwezigheid van een of meerdere ZZS niet uit te sluiten is, moet er nader onderzoek worden gedaan, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een extern laboratorium.

Kwaliteitsborgingsysteem
Het protocol bevat ook eisen die worden gesteld aan het bedrijf en de bedrijfsvoering. Ook moet het recyclebedrijf beschikken over een kwaliteitsborgingsysteem. Op die manier kan het bedrijf altijd aantonen welke afvalstromen zijn ontvangen, welke afvalstromen zijn gekeurd en wat daarvan de uitslag was, hoe de afvalstromen zijn verwerkt, of én hoe het gerecycled materiaal is gekeurd en aan wie het gerecycled materiaal is verkocht.

Klik hier om het protocol te bekijken