Home > Nieuws > Nieuwsbericht
30-03-2022 "Recycling helpt bij het minder afhankelijk worden van olieproducerende landen"

Vanaf 2024 zijn wegwerpbekers of -bestek niet meer toegestaan op kantoor, in de horeca of op festivals, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer. Op deze plekken moet men dan herbruikbare borden of bekers gaan gebruiken.

"Het is ook belangrijk dat we goed omgaan met verpakkingen: bewust kijken naar hoe producten het best verpakt kunnen worden en of een verpakking echt nodig is. En daarna is het goed recyclen van de verpakkingen natuurlijk belangrijk, hierin speelt ook de recyclebaarheid van verpakkingen een grote rol", zo stelt Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur bij Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

Recycling helpt niet alleen om CO2 te besparen en klimaatverandering tegen te gaan. Ook in deze tijd waarin grondstoffen steeds schaarser worden, hebben we er belang bij dat verpakkingsafval weer ingezet kan worden als grondstof voor nieuwe verpakkingen en producten. We willen minder afhankelijk worden van olieproducerende landen.

Toename
Nu al wordt in Nederland 82% van alle verpakkingen gerecycled en dat aandeel zal naar verwachting toenemen omdat vanaf morgen scholen en bedrijven zich kunnen aanmelden bij Stichting Afvalfonds Verpakkingen om plastic, drankenkartons en glazen verpakkingen gescheiden aan te bieden.

De kosten voor transport en alle stappen daarna, zoals de sortering en recycling, neemt het Afvalfonds voor haar rekening door afspraken te maken met afvalinzamelaars en verwerkers. Daarbij ook kijkend naar de bestaande marktsituatie. Hiermee maakt het Afvalfonds het voor scholen en bedrijven op een makkelijke manier mogelijk dat deze verpakkingen, die bijvoorbeeld worden weggegooid bij consumptie op het werk, in de sportkantine of het attractiepark, op school of in de horeca, in het vervolg gescheiden aangeboden kunnen worden ter recycling. Van 30 maart tot 18 mei kunnen scholen en bedrijven zich online aanmelden op www.afvalgoedgeregeld.nl om met ingang van 1 januari 2023 hun afval gescheiden op te kunnen laten halen.