Home > Nieuws > Nieuwsbericht
31-01-2022 2e fase ontwikkeling van een Centraal Chain of Custody Certificatieschema (NCS 22095) gestart
2e fase ontwikkeling van een Centraal Chain of Custody Certificatieschema (NCS 22095) gestart

Meer interoperabiliteit in chain of custody certificatie om transparantie van betrouwbare claims op de toepassing van kunststof recyclaat in producten te bevorderen.

Tussen januari 2020 en nu heeft een multistakeholder groep bestaande uit vertegenwoordigers van partijen uit de kunststof waardecirkel en de rijksoverheid gewerkt aan het uitwerken van de methodiek waardoor bedrijven betrouwbare claims kunnen afgeven over het toepassen van kunststof recyclaat grondstof in hun producten. Dat recyclaat kan zowel mechanische als via chemische recycling zijn geproduceerd. Meer informatie vindt u in dit persbericht en de eindrapportage. Op deze rapportage is ook nog een extra toelichting geschreven.

Een belangrijke voorwaarde voor betrouwbare en eenduidige claims over de inzet van recyclaat in een product is meer interoperabiliteit tussen verschillende certificatieschema’s op het niveau van de Chain of Custody systemen. Dit is van belang voor recyclers, compounders, convertors en producenten van kunststofproducten. In de nu startende 2e fase zetten de Green Deal partners zich in om een centraal Chain of Custody certicatieschema als ‘proof of concept’ te operationaliseren zodat die door bedrijven van plastic afvalverwerker, recycler, fabrikant tot merkeigenaar gebruikt kan worden. Op 22 februari vond er een digitale bijeenkomst plaats waarin het startschot werd gegeven voor het ontwikkelen van dit Centraal Chain of Custody Certificatieschema. Oplevering van het certificatie schema is voorzien in maart 2023.

Ambiteus, maar haalbaar
Betrouwbare claims vragen om onafhankelijke toetsing van de informatie die door partijen in de waardecirkel aan elkaar wordt verstrekt. Deze uniforme regels voor de verificatie van het Chain of Custody systeem dienen gebaseerd te zijn op de internationale eisen zoals beschreven in ISO 22095 ‘Chain of Custody’. NEN en de internationale partners van de Dutch Green Deal hebben met inbreng van een aantal vrijwillige schemaeigenaren de algemene haalbaarheid van een centraal Chain of Custody certificatieschema onderzocht. Ze kwamen tot de conclusie dat het verbeteren van de interoperabiliteit in de toeleveringsketen van gerecyclede kunststoffen, ambitieus maar haalbaar is. De Green Deal partners hebben NEN opdracht gegeven een centraal certificatie schema als proof of concept op te stellen. De partners van de Green Deal en de certificatie-instellingen zijn hierbij betrokken.