Home > Nieuws > Nieuwsbericht
16-12-2021 Toename inzameling EPS-verpakkingsmateriaal voor recycling
Toename inzameling EPS-verpakkingsmateriaal voor recycling

In 2020 is in 244 gemeenten 1.509 ton schoon EPS-verpakkingsafval ingezameld voor recycling en hergebruik. In vergelijking met 2019 is dit een stijging van 11% in het aantal gemeenten en een stijging van 39% voor de hoeveelheid aan ingezameld tonnage van het materiaal. Geweldig nieuws voor het milieu en de circulaire economie en met dank aan deelnemende milieustraten, afvalverwerkers in Nederland, milieubewuste particulieren en het bedrijfsleven.

Inmiddels kunnen particulieren bij 244 van de 355 gemeenten in Nederland, schoon EPS-verpakkingsafval inleveren voor recycling en hergebruik. Dit is bijna 70% van de gemeenten. Ook het bedrijfsleven draagt bij en levert het materiaal in bij recyclingbedrijven. Doelstelling: Tegen 2025 wordt 65% van al het EPS-verpakkingsmateriaal gerecycled voor hergebruik.

Onafhankelijk onderzoek inzameling en recycling EPS
Stybenex, de brancheorganisatie van EPS-verwerkende bedrijven in Nederland, heeft ook dit jaar onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. Daarbij is gekeken naar de hoeveelheid EPS dat ingezameld wordt voor recycling. De bronnen die hiervoor gebruikt zijn:

  • Informatie verzameld tijdens het stimuleringsprogramma 2020;

  • online enquête en bezoeken;

  • informatie uit voorgaande jaren; en

  • een extrapolatiecijfer op basis van enquête data van gemeenten met cumulatief 2,6 miljoen inwoners.

Inzameling EPS maakt constante stijging door
Uit analyse van de gegevens die zijn verzameld over de inzameling van EPS op milieustraten over de periode 2013 – 2020 blijkt dat de inzameling een vrij constante stijging doormaakt. Dit geldt zowel voor het aantal gemeenten waar schoon EPS apart wordt ingezameld  als de hoeveelheid ingezameld materiaal.

Lees het volledige artikel op de website van Kunststof Magazine