Home > Nieuws > Nieuwsbericht
04-09-2017 Studie statiegeld kleine flesjes en blikjes gepubliceerd

Eind augustus heeft staatssecretaris Dijksma het rapport ‘Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport biedt inzicht in de kosten en effecten van het invoeren van een statiegeldsysteem voor kleine flesjes en blikjes. De onderzoekers hebben gekeken naar de kosten en opbrengsten en de effecten op zwerfafval, recycling en milieu. 

In het onderzoek zijn meerdere varianten doorgerekend. Deze reflecteren verschillen in hoogte van het statiegeld (10 of 25 cent), type inzamelpunten (alleen supermarkten of alle verkooppunten) en soort verpakkingsmateriaal (blik, plastic en glas).
Download het rapport voor meer details over de inhoud en lees ook de begeleidende brief van de staatssecretaris.

Enkele in het oog springende bevindingen uit het rapport:
Op basis van de best beschikbare gegevens concluderen de onderzoekers dat de afname van kleine flesjes en blikjes in het zwerfafval in de range van 70 tot 90% zal liggen. De onderzoekers benadrukken dat het gaat om een range waarbij een reductie van 70% net zo waarschijnlijk kan zijn als een reductie van 90%. De onderzoekers baseren zich daarbij op tellingen uit de Verenigde Staten in de jaren ’70 en ’80, schattingen op basis van enquêteresultaten in Nederland in 2001, en recente metingen van de samenstelling van blikjes in het zwerfafval in Denemarken.

Daarnaast zal volgens de onderzoekers een statiegeldsysteem voor kleine flesjes en blikjes leiden tot meer recycling van PET en aluminium als ook minder uitstoot van CO2. De kosten van een statiegeldsysteem kunnen variëren van € 10 mln tot € 110 mln per jaar, afhankelijk van de gekozen variant 1. Het gaat om nettokosten waarbij de opbrengsten van de verkoop van de teruggewonnen materialen PET, metalen en glas in mindering zijn gebracht.

Het vervolg
De besluitvorming over de verdere aanpak van verpakkingen kan plaatsvinden na afronding van de onderzoeken die lopen in het kader van de evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen en met inachtneming van het resultaat van de pilot Schoon Belonen. Naar verwachting volgt eind 2017 meer informatie over de vervolgstappen in het verpakkingendossier.