Home > Nieuws > Nieuwsbericht
30-06-2017 Nederland Circulair in 2050? Kom in actie en doe mee aan de NRK CIRCO Tracks!

NRK start regelmatig nieuwe CIRCO Business Design Tracks kunststoffen. Tijdens deze tracks ontwikkelen kunststofverwerkers samen met ketenpartijen nieuwe circulaire kunststof producten/concepten. Je kunt je elk moment aanmelden. Wij kijken dan welke track voor jouw bedrijf interessant is.

Circulaire economie is een hot thema. De circulaire economie is een systeem waarin producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled, of waar in plaats van producten diensten worden aangeboden. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen. NRK en CLICKNL (topsector Creatieve industrie) werken hierin samen in het programma CIRCO. CIRCO helpt bedrijven en ontwerpers tijdens deze driedaagse cursus op weg om kennis op te doen van circulair ondernemen. Samen met een inspirerende groep deelnemers worden nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet. Na afloop hebben de deelnemers zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

NRK heeft al een reeks van CIRCO Tracks geinitieerd rond actuele thema's voor de lidbedrijven en hun ketenpartners. Zo zijn er tracks geweest rond de thema's: Circulaire festivals, Biopolymeren, Inzet recyclaat, Circulaire bouwproducten, Flexibele kunstoffen.

NRK circo track 2017-1

Voor wie

Bedrijven in de kunststofketen die bezig zijn om circulaire business te ontwikkelen en op weg geholpen willen worden in een gefaciliteerd design proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

Waarom?

Circulair ondernemen biedt nieuwe business kansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je business model. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er  op dit gebied?

Meer informatie

Download de flyer voor alle informatie over de cursusinhoud, de kosten en mogelijkheid om in te schrijven of meld je direct aan via vandord@nrk.nl

Wanneer

Er worden regelmatig nieuwe tracks gestart rond actuele thema's. Binnenkort starten er tracks rond SUP, PET Trays, reversed logistics, kunststofverpakking in de bouw. Tracks rond bv kunstgras en de rubberketen zijn iin voorbereiding.

 


Impressie van een CIRCO Track Kunststoffen

 

NRK Circo track 2017/1

Een voorbeeld van een Track is de NRK CIRCO Track flessen en folie uit 2017. 13 bedrijven uit de kunststofketen - brandowners, kunststofverwerkers, recyclers en designers – pitchten nieuwe circulaire business cases voor hun eigen bedrijf, die ze de komende tijd  gaan realiseren. Dat hierbij mooie samenwerkingen ontstaan blijkt wel uit het project Profilex waar een deel van de deelnemers aan mee doet.

De deelnemers ontwikkelden de circulaire businesscases tijdens de 3-daagse CIRCO track kunststoffen. Naast de aangeboden kennis en tools was hierbij vooral de interactie met de andere deelnemers van belang. De samenwerking met andere ketenpartners maakt dat iedereen direct terugkoppeling krijgt op de consequenties van een ontwerpkeuze en direct suggesties krijgt voor alternatieve oplossingen die veel beter werken voor de totale keten. Bekijk hier de vlogs.

Een greep uit de pitches die bijdragen aan de doelstelling NL circulair 2050. Bij elke offerte een alternatief aanbod met inzet van recyclaat. Een innovatieve 100% recyclebare koeldeur en een concept voor terugname van volledige koelwanden. Logistiek systeem voor terugname van secundaire verpakkingsfolie. Ontwikkeling van een nieuwe recycling technologie........

Deelnemende bedrijven: Clear Vision Cooling, AFP, Tusti, Attero, Zuiderplastics, Dutch Pack International, Oerlemans Plastics, Morssinkhof, The Bottle Designer, Houweling Groep & Flestic. Het project werd mede mogelijk gemaakt door NEDVANG en het Ministerie van I&M.