Home > Nieuws > Nieuwsbericht
09-05-2017 Catalogus Recyclaat in de maak

Maakt uw bedrijf producten uit recyclaat? Geef het aan ons door en wij nemen dit op in de samen te stellen ‘Catalogus Recyclaat voor Gemeenten’.

Nederlandse overheden kopen jaarlijks voor vele miljarden euro’s aan producten in. Het is de bedoeling dat zij bij hun inkopen en aanbestedingen de voorkeur geven aan producten gemaakt van recyclaat. Dat past niet alleen bij een duurzaam inkoopbeleid, maar het bevordert gelijk ook de vraag naar recyclaat vanuit de markt. Door alle beschikbare producten te bundelen in een catalogus, krijgen overheden een duidelijk overzicht van hetgeen nu al beschikbaar is.

Stuur de volledige informatie over uw product uit recyclaat naar Martin van Dord, vandord@nrk.nl.
Behalve de contactgegevens, ontvangen wij ook graag informatie over het product, de toepassing, het materiaal, de oorsprong van het materiaal en een productfoto in hoge resolutie.