Home > Nieuws > Nieuwsbericht
21-02-2017 In gesprek met AMROR over hergebruik plastic

Onder de titel ‘AMROR gaat Circulair’ zijn de gemeenten Amsterdam en Rotterdam en Rijkswaterstaat – samen AMROR – op de InfraTech in gesprek gegaan met professionals uit de wereld van plastic, beton en asfalt. Thema van de bijeenkomst was: hoe kunnen we deze materialen zo efficiënt mogelijk hergebruiken en zo de circulaire economie van 100% hergebruik dichterbij brengen? NRK Recycling nam deel aan de discussie en was een van de sprekers. 

AMROR_Infratech

Plastic
"Wie doet aan plastic scheiden? En wie kent meer dan vier soorten plastics?" Met die vragen maakte Coen Faber van Pure Birds het onderwerp meteen tastbaar. Om snel daarna de discussie breder te trekken: "Er is veel verspilling in de keten." Een diagram illustreert de toegenomen plasticproductie: twinitg keer zo groot in een periode van vijftig jaar. En te weinig daarvan wordt slim hergebruikt en toegepast. Wereldwijd wordt nu slechts 14% van het gebruikte plastic gerecycled. De grote vraag volgens Faber: hoe gaan we de keten sluiten?

Hergebruik in GWW
Namens NRK Recycling is Bernard Merkx dieper ingegaan op de mogelijkheden van hergebruik in de GWW-sector. Daar is veel te winnen, liet Merkx zien: na de verpakkingsindustrie (39,6%) is de bouw- en constructiesector met 20,3% de tweede grote gebruiker van plastic in Europa. Merkx benadrukte dat er technisch veel mogelijk is, zowel op het gebied van plasticscheiding als de daadwerkelijke recycling. Hergebruikt plastic kan onder meer gebruikt worden voor steigers, matten, bruggen, kabelbescherming, buizen, vuilniszakken, manholes, spoorbielzen en kozijnen. Wat vaak in de weg zit, zijn de kleine lettertjes in aanbestedingsteksten en bestekken. "Kijk daar kritisch naar", riep Merkx de aanwezige opdrachtgevers op. Hij heeft bouwbedrijven gevraagd om goed na te denken over de verwerking van afval: bouwafval is vaak beter te recyclen als het beter is gescheiden. Tot slot riep Merkx op tot samenwerking: "Bekijk leveranciers als partners."

Circulaire economie
Circulaire economie was een van de vier overkoepelende thema’s van InfraTech 2017. In een circulaire economie is afval een grondstof en wordt het verbruik van primaire grondstoffen geminimaliseerd: materialen worden niet weggegooid, maar juist hergebruikt voor een ander (bouw)proces. Dat betekent aandacht schenken aan de gehele levenscyclus en verbinding zoeken binnen en tussen verschillende ketens. In september 2016 is het Rijksbrede programma Circulaire Economie gestart. Het doel: een circulaire economie in 2050. Ook het samenwerkingsverband AMROR heeft het zuiniger en slimmer omgaan met grondstoffen, producten en diensten op de agenda gezet. Op de InfraTech gingen ze het gesprek aan met vertegenwoordigers van andere overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Lees het volledige bericht op de website: