Home > Nieuws > Nieuwsbericht
09-02-2017 Maak werk van ISO 26000

De afgelopen twee jaar hebben al 28 NRK-lidbedrijven hun ISO 26000 zelfverklaring ondertekend. Zij zijn enthousiast en zien duidelijk een toegevoegde waarde in de contacten met hun stakeholders. Binnenkort start de NRK opnieuw met een collectief implementatietraject, speciaal voor directeuren en hun KAM-coördinatoren. Doet uw bedrijf mee?

De NRK werkt ook deze keer weer samen met Berenschot en NEN. Daarnaast haakt MVO Nederland aan als nieuwe partij. Dat betekent dat ook de aangesloten partners van deze organisatie kunnen aansluiten. Die bedrijven zijn vaak klanten of relaties van NRK-leden. Al eerder was het collectieve implementatietraject opengesteld voor verf-, tapijt- en textielbedrijven. Bedrijven die nog twijfelen over hun deelname, doen er goed aan het MVO Trendrapport 2017 er nog eens op na te slaan. Met name trend 7: ‘Domino-effect gooit markten om’ maakt de noodzaak direct duidelijk.

Wat is het voordeel om nu mee te doen?

  • Het pionierswerk is al gedaan. De database bevat inmiddels 360 mogelijke actiepunten, die u mag gebruiken.
  • Werken met een grote groep geeft veel nieuwe inzichten en inspiratie.
  • Met de groep opwerken zorgt voor een snel eindresultaat.
  • Er zijn collectieve dialoogsessies met klanten en toeleveranciers.
  • Met de ISO 26000 regelhulp, gekoppeld aan het Ondernemingsdossier, werkt u efficiënt en beheert u acties op één plaats.

Kijk voor alle informatie over het collectieve traject in de flyer en bij de activiteit ISO 26000 op de website. Download het aanmeldingsformulier of neem voor meer informatie contact op met Yolanda Boeters, (070) 444 06 70.