Kras en Veerman nieuw voorzittersduo NRK Recycling

Ben Kras van Kras Recycling en Matthijs Veerman van Morssinkhof Plastics zijn tijdens de  algemene ledenvergadering in november benoemd tot nieuwe voorzitters van NRK Recycling. Gerd Gerdes van Daly Plastics neemt de taak van vicevoorzitter op zich.   

Het voorzittersduo Ben Kras en Matthijs Veerman neemt de voorzittershamer over van Bernard Merkx. Het tweetal treedt op als boegbeeld van de vereniging. Samen met het bestuur zullen zij het beleid vormgeven en zich inzetten om de belangen van de aangesloten leden in de kunststof recyclingindustrie te bewaken. Gezien de grote diversiteit aan actuele dossiers is gekozen voor een co-voorzitterschap. Op deze manier zijn de verschillende dossiers goed afgedekt. Gerd Gerdes treedt op als vicevoorzitter en is verantwoordelijk voor de portefeuille communicatie.

   
Matthijs Veerman                        Ben Kras                                    Gerd Gerdes

Stevig fundament
“Wij zijn de uitdaging van een gezamenlijk voorzitterschap aangegaan, omdat de situatie daar momenteel om vraagt. We worden geconfronteerd met belangrijke en zeer diverse ontwikkelingen die onze industrie raken. Dat vraagt niet alleen om expertise en kennis, maar ook om een stevig fundament. Door de taken te verdelen, kunnen wij het voorzitterschap van NRK Recycling combineren met onze drukke dagelijkse werkzaamheden en zo een solide basis voor de vereniging garanderen. Wij zijn ieder actief op het gebied van onze eigen expertise, maar wel vanuit één duidelijke visie”, aldus het kersverse voorzittersduo.

Meer capaciteit
Er spelen verschillende thema’s die enorm bepalend zijn voor de toekomst van de sector. Nu Azië veranderende eisen hanteert voor de import van kunststofuitval en recyclaat, is er voor een belangrijke stroom kunststofuitval geen afzet meer. Dat is voor de kunststofrecyclers een uitdaging, maar ook een enorme kans. “Het is tijd om als industrie de krachten te bundelen en samen met overheid en producenten te zorgen voor meer recyclecapaciteit in Europa. De recycledoelstellingen zullen we gezamenlijk moeten behalen. Bij voorkeur binnen de Europese grenzen, maar met een open vizier richting andere continenten”, stelt vicevoorzitter Gerd Gerdes.

Bredere inzet
Ook de afzet van recyclaat heeft al jarenlang de volle aandacht van NRK Recycling. Zonder afzetmogelijkheden zal er niet geïnvesteerd worden in extra capaciteit, terwijl deze capaciteit hard nodig is om het groeiende aanbod van plastics te kunnen verwerken. De insteek is om recyclaten breder in te zetten dan in de traditionele toepassingen. Dat vraagt om investeringen in de sorteer- en recyclingscapaciteit, die ervoor zorgt dat de kwaliteit van recyclaten beter aansluit op de wensen van nieuwe afzetmarkten. Daarnaast wordt er door het bestuur veel tijd en aandacht besteed aan de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van REACH en voedselveiligheid. Met een juiste afstemming ontstaan er enorme kansen voor onze industrie.

Sleutel voor communicatie
En in een snel veranderende markt is communicatie de sleutel. In een wereld waar social media en influencers steeds meer de nieuwsberichten bepalen, is het als vereniging zaak om daar goed op in te spelen. Matthijs, Ben en Gerd zullen namens NRK Recycling alle mogelijke middelen inzetten om een positieve bijdrage aan de circulaire economie met belanghebbenden en stakeholders te delen. Kortom, uitdagingen genoeg en spannende maar vooral ondernemende tijden voor de recyclingindustrie.

« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
E-mail: recycling@nrkrecycling.nl
Twitter: @NRKecyclin


                   

NRK

 
 

© NRK Recycling 2019