Renewi maakt eigen rolcontainers volledig circulair

Renewi gebruikt in Nederland vele tienduizenden rolcontainers voor de inzameling van afval. De nieuw in te zetten blauwe rolcontainers zijn voortaan circulair en gemaakt van kunststof dat door het bedrijf zelf wordt ingezameld. De rolcontainers werden al deels gemaakt van kunststofrecyclaat, afkomstig vanuit diverse bronnen. Renewi wilde een stap verder en is in samenwerking met producenten ESE en Sulo en ketenpartner KRN aan de slag gegaan om rolcontainers voortaan te maken van ‘eigen’ kunststofrecyclaat.

De ‘circulaire rolcontainer’ wordt gemaakt van oude rolcontainers en overig kunststofrecyclaat. Renewi levert een equivalent van het tonnage dat jaarlijks benodigd is om deze rolcontainers te produceren via KRN aan bij de twee rolcontainerproducenten. Zij gebruiken voortaan dit kunstofrecyclaat voor de productie van de containers. De uitdaging was om het productieproces van rolcontainers door te ontwikkelen, zodat ook een Renewi-blauwe rolcontainer gemaakt kon worden. Voorheen was dit enkel in donkere kleuren (grijs, zwart) mogelijk. 

Eigen recyclaat
Dit betekent dat Renewi in Nederland alleen nog maar nieuwe rolcontainers uitlevert, die gemaakt zijn van haar eigen kunststofrecyclaat. Otto de Bont, Managing Director van Renewi Nederland vertelt: “Als waste-to-product bedrijf vinden we het belangrijk ook onze eigen activiteiten duurzaam uit te voeren. De circulaire rolcontainer is daar een mooi voorbeeld van. Tegelijkertijd laat het zien dat door een goede samenwerking in de keten, ook daadwerkelijk resultaat behaald wordt. En daar ben ik trots op!”


« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
E-mail: recycling@nrkrecycling.nl
Twitter: @NRKecyclin


                   

NRK

 
 

© NRK Recycling 2020