NRK Recycling tegen aanpassing Verdrag van Bazel

Noorwegen heeft voorgesteld om het Verdag van Bazel aan te passen. De 'Groene lijst' procedure voor kunststofafval wordt beperkt tot die stromen die rechtstreeks in een productieproces ingezet kunnen worden. Dit betekent dat het aan de eisen van de 'einde-afvalstatus' moet gaan voldoen. Alle andere kunststofafvalstromen vallen onder de 'Oranje lijst' procedure.

In een reactie heeft NRK Recycling laten weten  tegen het voorstel te zijn. Het werpt namelijk een grote belemmering op voor de uitvoer van plasticafval uit de EU, maar ook voor export binnen de EU. Dat staat op gespannen voet met de Europese wens om juist meer te recyclen. Verder levert het een grote administratieve en financiële last voor de bedrijven op.

NRK Recycling onderschrijft wel het doel van het voorstel. Namelijk zorgen dat alleen kunststofafvalstromen die voldoen aan de criteria van de 'Groene lijst' kunnen worden geëxporteerd, in overeenstemming met de 'Groene lijstprocedure'. Volgens NRK Recycling kan dit worden bereikt door de bestaande regelgeving ondubbelzinnig toe te passen en te zorgen dat handhaving binnen Europa ook op dezelfde eenduidige wijze plaatsvindt. Een gelijk speelveld binnen Europa is de beste manier om het probleem aan te pakken.

« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
E-mail: recycling@nrkrecycling.nl
Twitter: @NRKecyclin


                   

NRK

 
 

© NRK Recycling 2019